schaatsen.nl
0

Privacy beleid

Wij respecteren je privacy en verwerken je persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor je ze verstrekt hebt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

1. Bedrijfsgegevens
Naam bedrijf: KNSB/Sportbeer BV
Website: http://shop.schaatsen.nl
Inschrijfnummer KvK: 40506465-58111476
BTW-nummer: NL002561293B01-NL852878850B01

2. E-mailadres
a. Wij kunnen je, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits je bij het verstrekken hiervan geen verzet heeft aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van uw gegevens. Bovendien wordt u in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van uw e-mailadres.
b. Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer je daarvoor geen toestemming heeft verleend.

3. Postadres
Wij gebruiken je postadres alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd.

4. Telefoonnummer
Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.

5. Overige persoonsgegevens
Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:
1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
a. de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst; 
b. de goede invulling van een publiekrechtelijke taak; 
c. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij je belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of; 
2. je toestemming hebt gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.
Wij bewaren je gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

6. Bijzondere persoonsgegevens
In het kader van het aanbieden van producten of diensten die je zou kunnen interesseren, kunnen wij gegevens van personen die hun gegevens beschikbaar hebben gesteld
doorgeven aan organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn, wanneer dit noodzakelijk is;

a. voor de uitvoering van een met je gesloten overeenkomst; 
b. voor de goede invulling van een publiekrechtelijke taak; 
c. voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang tenzij je belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren. 
Als bovenstaande gronden niet van toepassing zijn, vragen wij je toestemming voordat de gegevens met derden worden gedeeld.

Voor meer informatie kun je het 'privacy-beleid' raadplegen van:
 a. KNSB: http://www.schaatsen.nl/privacy-statement/

7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens
a. Als wij je gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;
b. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. je wordt
hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up);

c. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site;

8. Veiligheid opslag van gegevens
Veiligheidscriteria
a. Op de pagina waar je persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
b. Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.
c. Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.
d. Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.

9. Toegang tot uw gegevens
Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als je toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

10. Contact
Als je wenst te reageren op onze Privacy beleid, kun je contact opnemen: 
a. Op het volgende e-mailadres: info@sportbeer.nl
b. Op het volgende telefoonnummer: 085-4013853

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal je hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.